آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره نمایشنامه‌خوانی مهرگان | آواها
S3 : 10:10:11 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی قوی تر i
گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی | عکس گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی

گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی / کارگردان.

sadra mohamadi این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی ریش بُز i
گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی | عکس گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی

گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی راز عروسک i
گفتگوی تیوال با سمیه آباده  | عکس گفتگوی تیوال با سمیه آباده

گفتگوی تیوال با سمیه آباده / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی در واقع i
گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده  | عکس گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده

گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده / نویسنده و کارگردان.

محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش عروسی خرده بورژوآها i
گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان | عکس گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان

گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای i
گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی  | عکس گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی

گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی خوک هندی i
گفتگوی تیوال با شادن گلزار  | عکس گفتگوی تیوال با شادن گلزار

گفتگوی تیوال با شادن گلزار / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرثیه ای برای یک سبک وزن i
گفتگوی تیوال با لیلی صبری | عکس گفتگوی تیوال با لیلی صبری

گفتگوی تیوال با لیلی صبری / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی واهِشته i
گفتگوی تیوال با ویدا گوهری  | عکس گفتگوی تیوال با ویدا گوهری

گفتگوی تیوال با ویدا گوهری / نویسنده و کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی دور از دسترس اطفال نگهداری می شود i
گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری  | عکس گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری

گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی آقا پسر به خانه می آید i
گفتگوی تیوال با میلاد زادباقر  | عکس گفتگوی تیوال با میلاد زادباقر

گفتگوی تیوال با میلاد زادباقر / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی یل بانوآن i
گفتگوی تیوال با المیرا غفوریان | عکس گفتگوی تیوال با المیرا غفوریان

گفتگوی تیوال با المیرا غفوریان / نویسنده و کارگردان.

رامیار مجیدی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی دیدن این نمایش جرم نیست i
گفتگوی تیوال با محمد گرگین  | عکس گفتگوی تیوال با محمد گرگین

گفتگوی تیوال با محمد گرگین / کارگردان.

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید