آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال دومین جشنواره سراسری تئاتر موندا
S3 : 18:42:07 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
دومین جشنواره سراسری تئاتر موندا در مراسمى متفاوت و صمیمى شامگاه چهارشنبه ٣٠ فروردین برگزیدگان خود را شناخت:

رتبه دوم بازیگرى زن
(لوح تقدیر، کارت اعتباری خانه نمایش دا)
شیما پور سهم الدین
برای بازی در نمایش کندو از شیراز

رتبه نخست بازیگرى زن
(تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، کارت هدیه نقدى،
کارت ... دیدن ادامه ›› اعتبارى خانه نمایش دا)
شادى امیرى
برای بازی در نمایش مده آ از تهران

رتبه دوم بازیگرى مرد
(لوح تقدیر، کارت اعتباری خانه نمایش دا)
یوسف شکوهى
برای بازی در نمایش سگ درون از فسا

رتبه نخست بازیگرى مرد
(تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، کارت هدیه نقدى،
کارت اعتبارى خانه نمایش دا)
آرشام آریانى
برای بازی در نمایش آخرین نفس
از کردکوی

رتبه دوم نمایشنامه نویسی
(لوح تقدیر، کارت اعتباری خانه نمایش دا)
ایمان مومنى
برای متن نمایش زمان برای هیچ
از تهران

رتبه نخست نمایشنامه نویسى
(تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، کارت هدیه نقدى،
کارت اعتبارى خانه نمایش دا)
مسعود احمدی
برای متن نمایش کندو از شیراز

رتبه دوم کارگردانى
(لوح تقدیر، کارت اعتباری خانه نمایش دا
مسعود احمدى)
براى کارگردانى نمایش کندو از شیراز

رتبه نخست کارگردانى
(تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، کارت هدیه نقدى،
کارت اعتبارى خانه نمایش دا)
مریم رستمى
برای کارگردانی نمایش مده آ از تهران

جایزه بهترین ایده اجرایى
(دیپلم افتخار، کارت هدیه نقدى،
کارت اعتبارى خانه نمایش دا)
بابک غلامى
براى استفاده درست از فضا در نمایش سلول از اراک

چهار اثر برتر جشنواره
در خانه نمایش دا برای اجرای عموم انتخاب میشوند؛

١) مده آ به کارگردانی مریم رستمی از تهران
٢) کندو به کارگردانى مسعود احمدى از شیراز
٣) آخرین نفس به کارگردانى آرشام آریانى از کردکوى
٤) سلول به کارگردانى بابک غلامى از اراک

هیئت داوران:
محمودرضا رحیمی. توماج دانش بهزادى. على یازرلو.
دبیر جشنواره: عبدالرضا شیبانى
مدیر خانه نمایش دا: کسری شاهینی
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش تو تاحالا خدا رو دیدی به کارگردانی پیمان محمدی می آبادی از تهران در شب پنجم جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش کندو i
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش کندو به کارگردانی مسعود احمدی از شیراز در شب پنجم جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا رفت.
این نمایش تندیس جشنواره را برای رتبه نخست نمایشنامه نویسی (برای مسعود احمدی)
همچنین رتبه دوم کارگردانی را (برای مسعود احمدی)
و نیز رتبه دوم بازیگری زن را (برای شیما پور سهم الدین)
بدست آورد و به عنوان یکی از چهار اثر برتر جشنواره انتخاب شد.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش زمان برای هیچ به کارگردانی ایمان مومنی از تهران در شب چهارم جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد و توانست رتبه دوم نمایشنامه نویسی را ( برای ایمان مومنی) از آن خود کند.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش تا آخرین نفس به کارگردانی آرشام آریانی از کردکوی در شب چهارم جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد و توانست تندیس جشنواره را برای رتبه نخست بازیگری مرد (برای آرشام آریانی) از آن خود کند.
همچنین این نمایش به عنوان یکی از چهار اثر برتر جشنواره انتخاب شد.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش وصیت i
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش وصیت به کارگردانی احسان یزدان پناه از گنبد در شب سوم جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش سلول i
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش سلول به کارگردانی بابک غلامی از اراک در سومین شب از جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا رفت، این نمایش به دلیل استفاده درست از فضا جایزه بهترین ایده اجرایی را از آن خود کرد همچنین به عنوان یکی از چهار اثر برتر این جشنواره انتخاب شد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش زنان مهتابی، مرد آفتابی نمایشی خلاق از بابل به کارگردانی فروغ و فرشته پیاده روحی در شب سوم جشواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش اتاق آخر i
محمد عسگری، پرند محمدی و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش اتاق آخری به کارگردانی گروه تئاتر سای در شب دوم جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش مده‌آ i
محمد عسگری، محمد رحمانی، لیلى شجاعى و گزارشگر دا این را دوست دارند
نمایش “مده آ” به کارگردانی مریم رستمی در دومین شب جشنواره موندا در خانه نمایش دا اجرا شد و توانست رتبه نخست کارگردانی را برای مریم رستمی و رتبه نخست بازیگری زن را برای شادی امیری بدست آورد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید