تیوال کنسرت ارکستر آرکو
S3 : 12:48:32
  پنجشنبه ۲۰ دی و جمعه ۲۱ دی
  ۲۰:۳۰
 بها: ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان


: ابراهیم لطفی
: علی جعفری پویان

فهرست قطعات:

1_J.S. Bach - Air from orchestral suite No.3
_________________________
2_J.S. Bach - Brandenburg Concerto No.3
________________________
3_A. Corelli - Concerto Grosso No.8
_________________________
4_G.F. Handel - Concerto Grosso No.4
_________________________
5_G.F. Handel - Sarabande from suite XI
_______________________
6_H. Purcell - Chaconne in G minor
_______________________
7_J. Pachelbel - Canon in D major
_______________________
8_T. Albinoni - Adagio in G minor


همکف: ۸۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۷۰.۰۰۰ تومان
دسته‌بندی:
ارکسترال
شهر:
تهران

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱

گزارش تصویری تیوال از کنسرت ارکستر آرکو، سری دوم / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از کنسرت ارکستر آرکو، سری نخست / عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویر تیوال از تمرین ارکستر آرکو، سری دوم / عکاس:‌ سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین ارکسر آرکو، سری نخست / عکاس:‌سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »

ویدیوهای وابسته