تیوال کنسرت سنتورنوازی معاصر (اردوان کامکار)
T1 : 09:34:30
  پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
 بها: ۸۰,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومانتکنوازی استاد اردوان کامکار

سه‌نوازی مهیار طریحی، مصطفی مومنیان، سیاوش کامکار


ردیف ۱ تا ۸: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۳: ۷۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷: ۷۰.۰۰۰ تومان

مکان

مازندران، ساری، میدان امام ، کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سالن شهید سلمان هراتی