تیوال کنسرت گروه ارمغان مهر
T1 : 06:40:20
  شنبه ۲۵ آذر
  ۲۰:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان


: محمد امیری
: ‌ بهزاد سیفی
: سید نیما پورعلی حسین
: رضا قلندریان
: امین هادی، مینو توکلیان
: محمد جوزی، برنا بنایی
: ‌ فائق نوری
: مهگل صحفی
: حامد مردانی
: مبینا چاپی
: ‌همتا باقی نژاد
: حسن احمدی
: شروین مهرپروران

همکف: ۵۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱