تیوال کنسرت باز عشق سیامک آقایی در ساری
T1 : 03:28:42
  پنجشنبه ۲۶ مرداد
  ۲۱:۰۰
 بها: ۵۵,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان


: سیامک آقایی
: کامران منتظری

ردیف ۱ تا ۸: ۵۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۳: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷: ۴۵.۰۰۰ تومان

مکان

مازندران، ساری، میدان امام ، کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سالن شهید سلمان هراتی