تیوال کنسرت باز عشق سیامک آقایی در ساری
S1 : 13:01:07
  پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
 بها: ۵۵,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان


: سیامک آقایی
: کامران منتظری

ردیف ۱ تا ۸: ۵۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۳: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷: ۴۵.۰۰۰ تومان

مکان

مازندران، ساری، میدان امام ، کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، سالن شهید سلمان هراتی