تیوال کنسرت چند شب نی و قانون (شب سوم)
S1 : 17:04:36
خرید بلیت
۶۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
  چهارشنبه ۲۴ مرداد
  ۲۰:۳۰
 بها: ۶۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان


: سعید روحانی
: فریده رضایی
: امیر سیاوش‌پور
: پریچهر خواجه

همکف: ۶۵.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۵.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱