تیوال کنسرت چند شب عود (شب اول)
T1 : 03:22:00
خرید بلیت
۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
  تالار رودکی
  یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان


نیما داوودی، نوشین پاسدار، محمدرضا ابراهیمی

همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱