تیوال کنسرت ماکان اشگواری و امیر صارمی (دور)
T1 : 09:35:29
  برج آزادی - سالن اصلی
  پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵
  ۲۰:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تومان* جهت مشاهده کروکی پارکینگ برج آزادی کلیک بفرمایید *

مکان

میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تلفن:  ۶۶۰۰۶۴۱۲۱، ۶۶۰۶۴۱۲۲