تیوال کنسرت گروه هانا، موسیقی کردی (مقامی)
T30:23:36:04
خرید بلیت
۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
  خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
  پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان: مصطفی عزیزی
: هیوا احمدی
: مصطفی عزیزی، سید طهمورث میره بیگی
: داوود نجف زاده
: کاوه امینی

ردیف ۱ تا ۳: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ تا ۱۱: ۳۵.۰۰۰ تومان
سبک:
نواحی

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان، تالار استاد شهناز
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸