تیوال کنسرت حسین علیزاده و گروه هم آوایان
T1 : 16:59:44
  مرکز همایشهای برج میلاد تهران
  پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ تا جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲
  ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰: تار، سه تار، شورانگیز                         محمد معتمدی: آواز

: تمبک، سازهای کوبه‌ای                        پوریا اخواص: آواز

: سه تار، شورانگیز                                راحله برزگری: آواز

: نی                                          صبا حسینی: آواز

: کمانچه

: دف و سازهای کوبه ای

: عود

: قانون

: تار

: تار، بم‌تار

: قیچک