تیوال کنسرت گروه نجوا خبازیان
S1 : 17:04:41
  شنبه ۲۰ مرداد
  ۲۰:۳۰ و ۲۲:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تومان


: نجوا خبازیان
: آیدین شفایی
: محمد آزمند

مکان

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و جهان مهر، پلاک ۸۲