تیوال کنسرت موسیقی نواحی ایران (خنیاگران پنج اقلیم)
T1 : 11:32:14
  سالن رودکی
  چهارشنبه ۲۹ دى ۱۳۹۵
  ۱۸:۳۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۵۰.۰۰۰ تومان
سبک:
نواحی

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱