تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین ارکسر آرکو، سری نخست / عکاس:‌سارا ثقفی
S3 : 04:30:20
از کنسرت ارکستر آرکو
۱۷ دی ۱۳۹۷