تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کنسرت سازهای بادی چوبی و برنجی، سری نخست / عکاس: سارا ثقفی
S2 : 19:13:24
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸