تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کوارتت فیلارمونیک تهران / عکاس: سارا ثقفی
S3 : 05:03:43
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸