تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کوارتت فیلارمونیک تهران / عکاس: سارا ثقفی
S2 : 22:42:18
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸