تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کنسرت زندگی در اصفهان/ عکاس: سارا ثقفی
S3 : 00:06:54
از کنسرت زندگی (اصفهان)
۲۸ بهمن ۱۳۹۷