تیوال کنسرت گروه سپندار با آواز حسین علیشاپور
S3 : 13:12:41
  پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
  ۲۰:۰۰

قیمت بلیت ها ۳۰ و ۳۵ هزار تومان

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تالار سوره
تلفن:  ۸۸۸۹۲۰۰۱-۵