تیوال موسیقی | ویدیوها | شهر خاموش کیهان کلهر؛ نورِ ظلمت
S3 : 09:01:49

به بهانهٔ کنسرت «شهر خاموش» کیهان کلهر در فروردین ماه ۹۸، مروری کردیم بر قطعهٔ «شهر خاموش»؛ قطعه ای ۳۰ دقیقه ای که از تلخ ترین و البته ماند گارترین آثاری است که از یک موسیقی دان ایرانی می توان شنید.

درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر
۰۶ اسفند ۱۳۹۷