تیوال تیوال | اخبار | سایت وینفون: Tiwall App، نخستین نرم افزار برنامه های هنری-گردشی ایران
S3 : 12:39:11
اپلیکیشن تیوال | سایت وینفون: Tiwall App، نخستین نرم افزار برنامه های هنری-گردشی ایران | عکس

سایت وینفون به عنوان یک سایت تخصصی محصولات مایکروسافت مقاله ای در معرفی اپلیکیشن ویندوزفون تیوال نگاشته است.

می توانید این مقاله را از لینک زیر مطالعه نمایید:

http://winphone.ir/tiwall-app-is-the-first-torism-and-art-app-for-windows-phone-in-iran

درباره اپلیکیشن تیوال
۱۹ دی ۱۳۹۴