تیوال تئاتر | اخبار | ریاست شورای شهر تهران خواستار پیگیری طرح توسعه سنگلج شد.
S3 : 14:40:01
نمایش چشم به راه میرغضب | ریاست شورای شهر تهران خواستار پیگیری طرح توسعه سنگلج شد. | عکس

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، ریاست محترم شورای شهر تهران، جناب آقای  «محسن هاشمی » عصر یکشنبه ۲۳ تیرماه در تماشاخانه سنگلج حضور یافتند و پس از گفتگو با «پریسا مقتدی»، مدیر تماشاخانه، پیرامون ویژگی‌های قدیمی‌ترین سالن  تئاتر شهر تهران و همین‌طور  پیگیری «طرح توسعه تماشاخانه سنگلج»، به تماشای نمایش چشم به راه میرغضب نشستند.
 طرح توسعه سنگلج که در سالهای پیش توسط عزت الله انتظامی، داود رشیدی و بسیاری از هنرمندان تئاتر کشور، از شهردار وقت تهران مطالبه و پیگیری شده‌است، شامل تغییر کاربری و الصاق ساختمان جنبی تماشاخانه سنگلج به آن و ساخت یک تماشاخانه بلک با.کس، چند پلاتوی تمرین و موزه تئاتر ایران است که به رغم قولهای مساعد از مراجع ذی‌ربط هنوز اجرایی نشده است.

درباره نمایش چشم به راه میرغضب
۲۴ تیر ۱۳۹۸

عکس‌های وابسته

نمایش چشم به راه میرغضب | ریاست شورای شهر تهران خواستار پیگیری طرح توسعه سنگلج شد. | عکس