تیوال تئاتر | اخبار | انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه علمی تئاتر
S2 : 00:13:00
انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه علمی تئاتر | عکس

فصلنامه علمی تئاتر در چهار شماره پیش روی خود، مقالات علمی علاقه‌مندان را می‌پذیرد.

به گزارش تیوال به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فصلنامه‌ علمی تئاتر در نظر دارد در چهار شماره‌ پیش روی خود از مقاله‌های محققان و پژوهشگران علاقه‌مند بهره‌برداری کند.
چهار شماره پیش روی فصلنامه تئاتر با هدف توسعه‌ مبانی نظری و ارائه دستاوردها و راه‌کارهای علمی و تحقیقاتی در حوزه‌ تئاتر، با تأکید و توجه بر موضوعات زیر منتشر خواهد شد:
- شماره ۷۶: میزانسن و تئاتر امروز
- شماره ۷۷: اقتباس ادبی ـ نمایشی و بینامتنیت
- شماره ۷۸: نمایشنامه و اجرا؛ تقابل یا تعامل
- شماره ۷۹: اشکال نوین اجرایی در تئاتر

محققان و پژوهشگران می‌توانند، مقالات خود را مطابق با شیوه‌نامه‌ ارائه شده تهیه و به صورت کامل، همراه با چکیده و عنوان انگلیسی به ایمیل فصلنامه‌ تئاتر به نشانی ft.drama@gmail.com ارسال کنند.
تحریریه‌ فصلنامه‌ تئاتر از پذیرش و انتشار مقالاتی که براساس شیوه‌نامه تهیه نشده باشند و یا کم و کاستی داشته و یا به نشریه‌ دیگری ارائه شده باشند، معذور است.
شیوه‌نامه تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در فصلنامه‌ تئاتر پیوست خبر شده است.

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

عکس‌های وابسته

انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه علمی تئاتر | عکس انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه علمی تئاتر | عکس انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه علمی تئاتر | عکس