آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی، اظهار کرد: ملاک ما برای برگزاری این جشنواره ،زمان بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها است.
S3 : 16:14:41 | com/org
دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی، اظهار کرد: ملاک ما برای برگزاری این جشنواره ،زمان بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه ها است. | عکس

مجتبی جدی  در مصاحبه با برنامه «تقاطع فرهنگ» رادیو گفت وگو در ارتباط با زمان برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی اظهار کرد: مسئولیت برگزاری این جشنواره قبل از شیوع ویروس کرونا به من واگذار شد ولی سپس بابحران شیوع ویروس کرونا در کشور رو به رو شدیم.

وی ادامه داد: برای این که این اطمینان خاطر در بین دانشجویان ایجاد شود که این جشنواره منتفی نشده چرا که آنها اصرار بر برگزاری آن داشتند و بنا به صحبتهای معاون آموزشی وزارت علوم که گفته بودند تیرماه دانشگاه باز می‌شود، ما فراخوان برگزاری این جشنواره را منتشر کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور نه تنها ثباتی برای آینده وجود ندارد ،بلکه وضعیت مبهم است با توجه به این موضوع پیشنهاد دادیم ، زمان برگزاری این جشنواره به بعد از بازگشایی خوابگاه ها و دانشگاه ها موکول شود چرا که مخاطبان این جشنواره و برگزار کننده آن دانشجویان هستند، بنابراین باید خوابگاه ها باز شود تا آنها بتوانند به تهران بیایند و کارهایشان را ارائه کنند.

دبیر برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی همچنین با بیان اینکه در این دوره ما تلاش داریم که به مقولاتی چون پژوهش، آموزش، ترجمه و نمایش نامه نویسی توجه بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: در همین چارچوب در حوزه پژوهش و آموزش به این جمع‌بندی رسیدیم که در شهریور ماه کارگاهی را با عنوان« فصل تئاتر مستند» به مدت ۳ الی ۴ ماه به صورت حضوری برگزار کنیم .
جدی خاطر نشان کرد: پنج نفر از اساتید این حوزه قرار است که در این کارگاه به شرکت کنندگان آموزش دهند و احتمالاً فراخوان برگزاری این کارگاه بعد از نهایی شدن همه امور در اواخر مرداد ماه منتشر می شود و از پانزدهم شهریور ماه برگزاری کارگاه آغاز می‌شود.

۱۱ مرداد ۱۳۹۹