آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | بیانیه خانه سینما
S3 : 12:50:52 | com/org
بیانیه خانه سینما | عکس

 

 به نام خدا

خلاقان عرصه فرهنگ هنر دراندوه همگانی حاکم بر فضای زیست مردمان ایران و جهان، خود بخشی از مهمترین اقشار اجتماعی هستند که از این بحران دچار رنج مضاعف شده اند.

 

 بیانیه همکاران هنرمند و دل سوخته ما در خانه تئاتر خواسته به حقی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد و ما به نمایندگی از اعضای خانه سینما نیز بر این باوریم که باید حمایت لازم در خصوص :

۱- تامین نیاز معیشتی همکاران در ایام بیکاری

۲- توجه به زیان و عدم النفع تولیدکنندگان سینما داران، مراکز خدمات فنی و فعالین سینمای ایران

۳- تامین و پرداخت سه ماهه (و در صورت تداوم شش ماهه) سرانه درمان و حق بیمه تامین اجتماعی

 

در دستور کار همه مراکز تصمیم گیری قرار گیرد. بر این باوریم تعهدات متقابل، همدلانه و مسئولانه از سوی همه ما تنها راه عبور از این بحران غم افزا است تا در فردای روشن تولید خلاقانه هنرمندان و فرهنگ مداران روح امید را در دل مردم عزیز این سرزمین بدمد.

 

خانه سینما

 

 

 

 

 

 

 

 

--

 روابط عمومی خانه سینما

جهانگیری

۲۶ فروردین ۱۳۹۹