تیوال تئاتر | اخبار | استقبال و تحسین هنرمندان از نمایش "مرگ خنده دار یک دوچرخه سوار استقامت"
S3 : 04:27:16
نمایش مرگ خنده دار یک دوچرخه سوار استقامت | استقبال و تحسین هنرمندان از نمایش

دکتر ناصر آقایی:
نمایش "مرگ خنده دار یک دوچرخه سوار استقامت" چه به لحاظ نوشته و چه از حیث کارگردانی و اجرا نمایش بسیار متفاتی است. این نمایش به بهانه تقابل مدرنیته و تفکر تحجر، پاره ای از مسائل سیاسی و اجتماعی حال حاضر را بررسی می کند. مضاف بر بافت دراماتیک جذاب ، کارگردانی، طراحی اجرا و بازی های روان و قدرتمند از مهمترین مشخصه های این نمایش است.

حمیدرضا نعیمی:
تماشای نمایش "مرگ خنده دار یک دوچرخه سوار استقامت" اتفاق بسیار جذابی بود. در این نمایش برخلاف داستان های معمول و مرسوم تئاتر بدنه؛ فکر و ایده بسیار ارزشمندی مستتر است که ساعت ها می توان در این باره گفتگو کرد. به همه مخاطبین تئاتر پیشنهاد می کنم فرصت دیدن این نمایش را از دست ندهید.

بهرام بهرامیان:
متن خوب، موسیقی حیرت آور و کارگردانی دقیق!
آنچه اجازه نمی دهد شما حتی برای یک لحظه از نمایش فاصله بگیرید، روند چراجویی و واکاوی حرکت بشر بسوی نیستی و نابودی است. این نوع نگاه به زندگی و چالش جدال بازمان به جهت سقوط رفتن به انتها نکته حیرت آوری است.

رضا رفیع:
 نمایش "مرگ خنده دار یک دوچرخه سوار استقامت"؛ مگر می شود مرگ دوچرخه سواری آنهم از نوع استقامتش خنده دار باشد!!؟؟
این نمایش به مخاطب خنده ای تلخ هدیه می کند و هشدار می دهد که مسیر پیموده در جاده زندگی را نگاهی دوباره بیافکند. چراکه ۳۲ سال استقامت دوچرخه سوار از او قهرمان نساخت. شاید به واقع ما همگی دوچرخه سواریم.

۰۱ تیر ۱۳۹۸