تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کوارتت فیلارمونیک تهران / عکاس: سارا ثقفی
S3 : 13:39:35
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸