تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کوارتت فیلارمونیک تهران / عکاس: سارا ثقفی
S2 : 20:47:09
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸