آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | اخبار | تاثیر تماشاخانه‌های خصوصی بر وضعیت تئاتر درتهران از دید هنرمندان تئاتر
S3 : 12:12:05 | com/org
تاثیر تماشاخانه‌های خصوصی بر وضعیت تئاتر درتهران از دید هنرمندان تئاتر | عکس

پرسشنامه حاضر در چارچوب یک پژوهش رساله کارشناسی ارشد با عنوان «تاثیرتماشاخانه‌های خصوصی بر وضعیت تئاتردرتهران از دید هنرمندان تئاتر» طراحی شده است.
آنچه از اهمیت نهایی، برخوردار است، پاسخ های صادقانه‌ی شما برای نتیجه گیری بهتر می‌باشد. این پرسشنامه بدون نام است و اطلاعات مستخرج از آن در کنار داده‌های دیگر به صورت آماره‌های میانگین و در قالب اعداد و ارقام و جدول های مربوط به شکلی کاملا گمنام ارائه می‌شود.

» برای شرکت در این پرسش‌نامه اینجا را کلیک کنید.

۱۱ مرداد ۱۳۹۹