آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | جای پرداخت‌های نو و جذاب در تئاتر دفاع مقدس خالی است
S3 : 11:18:51 | com/org
 جای پرداخت‌های نو و جذاب در تئاتر دفاع مقدس خالی است  | عکس

رسولی در رادیو گفت‌وگو درباره فراز و نشیب‌های تئاتر دفاع مقدس گفت: در این حوزه جای پرداخت‌های نو و جذاب و باور پذیر همچون ایده «کانال کمیل» و « پچ پچه‌های پشت خط نبرد» خالی است.

سیدحسین رسولی روزنامه نگار و مترجم و نویسنده تئاتر در برنامه "گفتگوی فرهنگی" رادیوگفت‌وگو درباره شعارزدگی در تئاتر گفت: گروهی از هنرمندان تئاتر با پیشینه ذهنی «خانه دایی یوسف» به موضع گیری در برابر حکومت‌ها می‌پردازند و با شعاری بودن متن‌ها، نتوانستند تئاتر قابل دفاعی ارائه دهند و حتی در حوزه نقد هم بحث ایدئولوژی مورد توجه قرار داشت.

وی با اشاره به ژانر درام جنگی بیان داشت: ژانر دفاع مقدس می‌تواند زیر شاخه درام جنگی قرار گیرد و تئاتر مقاومت و تئاترهای ضدجنگ همانند نوشته‌های برتولت برشت مثل ننه دلاور و فرزندان او یا آدم آدم است که موضوعی ضد جنگ دارند زیرشاخه‌های این ژانر است.

رسولی در ادامه به ویژگی خاص هنر دفاع مقدس به ویژه در تئاتر پرداخت وگفت: در تئاتر دفاع مقدس رگه‌های مذهبی و نزدیکی به تعزیه وجود دارد و این نگاه انسانی احساسات مخاطب را درگیر می‌کند.

این روزنامه نگار بیان داشت: در تئاتر دفاع مقدس نه تئوری نقد و نه تئوری تولید وجود نداشته است که در دانشنامه دفاع مقدس هم تئاترهای دفاع مقدس را با تعریف اینکه نمایش‌هایی که به جنگ ایران و عراق می‌پردازد محدود کرده‌اند. البته با توجه به فلسفه کانت و نگاه در زمانی این نوع تئاتر به چهار گروه پیش از جنگ، در زمان جنگ، پس از جنگ و بدون زمان تقسیم می‌شود.

وی افزود: در تئاتر دفاع مقدس عناصر ژانر مشخص است و کلیشه‌ها ژانر را شکل داده است و شخصیت‌های کهن الگویی برگرفته از تعزیه‌ها در این هنر به شکلی پنهان هستند.

رسولی با اشاره به « پچ پچه‌های پشت خط نبرد »به کارگردانی اشکان خیل نژاد گفت: در این نمایش شخصیت‌ها خطا می‌کنند انسانی و زمینی هستند و در «کانال کمیل» هم ایده شهید زنده متن جذاب است اما این دست از این متن‌ها محدود است.

وی در بخشی به خودسانسوری نویسندگان در حوزه ادبیات دفاع مقدس تاکید داشت و گفت: نویسنده هوشمند با انتخاب سوژه وشخصیت‌ها می‌تواند جدال درونی را نشان دهد و در ادامه در تقابل سوژه‌ها فضای دیالکتیک شکل بگیرد. البته این مساله با ویژگی هگلی در آثار وجود دارد اما تاکنون اثری تاثیرگذار با این روش نوشته و اجرا نشده است.

منبع: سایت رادیو گفتگو

۰۲ مهر ۱۳۹۹