کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | کارگاه آموزشی مبانی تئاتر در پلاتو تئاتر آدمک اصفهان برگزار شد.
S3 : 00:38:04 | com/org
کارگاه آموزشی مبانی تئاتر در پلاتو تئاتر آدمک اصفهان برگزار شد. | عکس

با همت مجموعه آموزشی هنرهای نمایشی آدمک؛ کارگاه آموزشی مبانی تئاتر در پلاتو تئاتر آدمک اصفهان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی ۱۲ تن از هنرجویان حوزه هنرهای نمایشی اصفهان در کارگاه آموزشی مبانی تئاتر حضور پیدا کردند.

در این کارگاه آموزشی "محمدرضا خردمند" کارشناس تئاتر از استان خوزستان به عنوان مدرس به ارائه مطالبی درباره تاریخچه تئاتر، کارگردانی، بازیگری، نویسندگی، بیان و بدن پرداخت و در ادامه هنرجویان شرکت کننده تمرینات عملی خود را زیر نظر این مدرس انجام دادند.

کارگاه آموزشی مبانی تئاتر در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مجموعه آموزشی هنرهای نمایشی آدمک اصفهان با مدیریت شفق کاظمی برگزار شد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹