تیوال تئاتر | اخبار | تشکیل شورای هماهنگی سامانه‌های فروش بلیت تئاتر کشور
S3 : 10:15:41
تشکیل شورای هماهنگی سامانه‌های فروش بلیت تئاتر کشور | عکس

دومین نشست هم اندیشی شهرام گیل‌آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر با مدیران و نمایندگان سامانه‌های فروش بلیت تئاتر در محل عمارت جدید خانه تئاتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، در ابتدای جلسه شهرام گیل‌آبادی در خصوص صحبت‌های نشست اول خود توضیحاتی را به حضار ارائه داد. وی همچنین با اشاره به کارگاه آموزشی "سندیکای تئاتر در آلمان" که چندی پیش در خانه تئاتر برگزار شد اعلام کرد که این کارگاه آموزشی برای سامانه‌های فروش بلیت تئاتر بسیار موثر خواهد بود.گیل آبادی در ادامه بر اساس صحبت‌های نشست قبلی از مدیران و نمایندگان خواست تا تصمیم خود در خصوص تشکیل شورای هماهنگی در خانه تئاتر را اعلام کنند. مدیران و نمایندگان سامانه‌های فروش بلیت نیز با ارائه نقطه نظرات خود تشکیل شورای هماهنگی سامانه‌های فروش بلیت تئاتر تحت حمایت خانه تئاتر را به تصویب رسانند.
سپس در یک رای گیری نفرات برای تهیه و تنظیم آیین نامه شورا معرفی شدند. بر اساس رای‌گیری محمد عمروآبادی از سایت تیوال، ندا صادقی از سایت Tik8 و محسن دهقانی مدیر کسب و کار سایت سینما تیکت برای تهیه آیین نامه شورا انتخاب شدند. همچنین مقرر شد گروه منتخب تا ۲۵ دیماه اساسنامه مورد نظر را تهیه و بعد از تصویب در مجمع خود به هیات مدیره خانه تئاتر ارائه دهند.


 

۲۶ آذر ۱۳۹۷