تیوال تئاتر | اخبار | "زهر مارى" از فروردین در پالیز
S3 : 01:26:37
نمایش زهرماری |

نمایش "زهر مارى" کار جدید گروه تئاتر بداهه به کارگردانى على احمدى قرار است از فروردین ٩٧ به روى صحنه مى‌رود.
تهیه کنندگى این اثر بر عهده ى خسرواحمدى مى‌باشد و نمایشنامه "زهر مارى" را رضابهاروند و احمدسلگى به نگارش در آورده‌اند.
کارهاى پیشن گروه تئاتربداهه نمایش‌هایى چون پپرونى براى دیکتاتور خشم اژدها  شب بخیر کیارستمى و ... مى‌باشند که جزو آثار پر مخاطب چند سال اخیر تئاتر محسوب مى‌شوند.
اطلاعات بیشتر در خصوص این نمایش اعم از بازیگران و عوامل به زودى اعلام مى‌شود.

 

درباره نمایش زهرماری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶