تیوال نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی
S2 : 10:23:56
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۲۳ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، مهدی (آرش) رزمجو و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۳ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، مهدی (آرش) رزمجو و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با حجت کبریایی | عکس
» گفتگوی تیوال با حجت کبریایی

گفتگوی تیوال با حجت کبریایی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ناگهان عباس i
گفتگوی تیوال با حمزه زارعی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمزه زارعی

گفتگوی تیوال با حمزه زارعی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر | عکس
» گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر

گفتگوی تیوال با نسیم روشن مهر / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند | عکس
» گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند

گفتگوی تیوال با زهرا کولیوند / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۲ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
۲۲ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی ارثیه ی ایرانی i
۲۲ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
۲۱ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، علی ژیان و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی کاکتوس i
۲۱ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، علی ژیان و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش ناگهان عباس i
۲۱ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، علی ژیان و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، علی ژیان و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
ایشونم مهدی کوشکی هستند؟ :|
۲۱ دی ۱۳۹۷
بله عزیزم
۲۲ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، علی ژیان و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی | عکس
» گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی

گفتگوی تیوال با بهزاد صدیقی / دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی پایین، گذر سقاخانه i
گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی

گفتگوی تیوال با فرزاد آیتی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
گفتگوی تیوال با پریسا محسنی | عکس
» گفتگوی تیوال با پریسا محسنی

گفتگوی تیوال با پریسا محسنی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آرسنیک i
گفتگوی تیوال با جواد واحدی همت | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد واحدی همت

گفتگوی تیوال با جواد واحدی همت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۰ دی ۱۳۹۷
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی مرگ در پاییز i
۲۰ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی پایین، گذر سقاخانه i
۲۰ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش آرسنیک i
۲۰ دی ۱۳۹۷
محمد عسگری، جواد واحدی، مهدی (آرش) رزمجو و سارا ثقفی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید