آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم و سریال ۲۳ نفر
S3 : 23:06:44 | com/org
۱۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بها: ۵,۱۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند
این برگه هویت مستقلی ندارد و نظرها و بازخوردهای آن در برگه پدر اتفاق میفتند