آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم هشت و نیم
S3 : 16:10:07 | com/org
۰۲ تا ۰۳ مهر
گوییدو فیلمساز بزرگ ایتالیایی در صدد ساخت فیلم جدیدش است که می خواهد فیلمی شخصی و برآمده اززندگی خودش باشد. او در مواجهه خودش و زندگی اش به چالش های ذهنی ای کشیده می شود که فیلمی عجیب را شکل می دهد
این برگه هویت مستقلی ندارد و نظرها و بازخوردهای آن در برگه پدر اتفاق میفتند