آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه ۹۹۹۹۹۹۹۹۹
S3 : 12:06:13 | com/org
۹ دقیقه
بها: ۴,۰۰۰ تومان
انسان‌ها بر روی پلکان‌های سنگی سرگردان راه می‌پیمایند
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید