تیوال فیلم اسب تورین
S2 : 20:27:21
: بلا تار
: یانوش درژی، اریکا بوک و میهای ویگ
این فیلم یادآور شلاق خوردن اسبی در شهر تورین ایتالیا است که باعث فروپاشی ذهنی فردریش نیچه فیلسوف آلمانی شد. این فیلم سیاه و سفید با ۳۰ برداشت بلند توسط فیلم‌بردار بلاتار، فرید کلمن فیلم‌برداری شده‌است. اسب تورین زندگی روزمرهٔ صاحب اسب و دخترش را شرح می‌دهد.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.