آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال بازی اهل کاشانم
S3 : 04:39:08 | com/org
خـریــــد
کاشان را با بازی سفر کنید!

بازیکن در زمان طی کردن مراحل، عناوینی همچون کاشان‌گذر، کاشان‌رو، کاشان‌دوست، کاشان‌باز، کاشان‌بان، کاشان‌شناس و کاشانی که آخرین مرحله است را کسب می‌کند و به این ترتیب «اهل کاشان» می‌شود. این بازی در ادامه برای شهرهای دیگر، بازیکن را به «اهل ایران» تبدیل خواهد کرد.
مسیرهای بازی هر کدام یک عنوان دارند و برای هر مرحله از بازی، داستان، معما و ایستگاه تعریف شده است.

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید