آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه من آمریکایی هستم
S3 : 20:34:32 | com/org
شهروند آمریکایی، اسیر نیروهای داعش است.تمام ثانیه در انتظار ناجی ای برای آزادی است.

(بخش داستانی)
شهر: تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید