تیوال نمایشنامه‌خوانی ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی
S3 : 04:07:02
  ۱۸ و ۲۵ آذر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: میکاییل شهرستانی
:(خوانشگران) میکاییل شهرستانی، زهرا احمدی، سعید پارسا، بهادر باستان حق، بهناز بستان دوست، مهدی ارجمند، علیرضا اخوان، هستی مسلم زاده، الهام رضایی، مسعود زنوزی، شیرین فرخنده نژاد، معصومه اسمی، سیما حقی، پانته آ پاکزاد

: درسا شهرستانی
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲