تیوال فیلم خداحافظ بچه ها
S3 : 01:20:49
: لویی مال
این فیلم ماجرای دوستی دو پسر است که در شرایط بسیار غم انگیزی دوستی خود را پایان می دهند. فیلم داستان «ژولین کوئنتین» (مانس) و «ژان بونه» (فژتو) در فرانسه تحت اشغال نازی ها به سال 1944 است. ژولی دوازده ساله به یک مدرسه شبانه روزی کاتولیک ها نزد فونتن بلو می رود و خیلی زود با«ژان بونه» که تازه به آن مدرسه آمده است دوست می شود. «پدرژان» (موریه-ژنو) مدیر مدرسه، سه پسر بچه‌ی یهودی را میان شاگردان مدرسه پنهان کرده که یکی از آنها «ژان» است.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.