تیوال کارگاه عملی تدوین استاد بهرام دهقانی
S3 : 10:26:06
  چهارشنبه ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 بها: ۷۵,۰۰۰ تومان


سینماگران و هنرجویان طی ٣ روز کارگاه عملی به تدوین یک فیلم کوتاه زیر نظر استاد بهرام دهقانی می پردازند.
در روز اول بیشتر به مسایل تیوریک پرداخته می شود و راش ها در اختیار هنرجویان قرار می گیرد. سپس به آن ها دو روز فرصت داده می شود تا روی تدوین فیلم کار کنند. در دو جلسه ی باقی مانده شرکت کنندگان در کارگاه پروژه ی خود را نهایی می کنند.
لازم به ذکر است که شرکت کنندگان باید آشنایی ابتدایی با یک نرم افزار تدوین داشته باشند و لپ تاپ های خود را در جلسات کارگاه همراه خود بیاورند.

ظرفیت: ۱۵ نفر

مکان

خیابان شهید مفتح جنوبی، نبش استادیوم شهید شیرودی، خیابان ورزنده، ساختمان آموزشی پلاک ۱۳، دانشکده سینما تئاتر