تیوال کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا
S3 : 21:03:23
  به زودی و با هماهنگی
 بها: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان


: لیلی عاج

بازیگری از ایده تا اجرا در دو ترم
مبانی و آمادگی جهت اجرا  با لیلی عاج
هنرجویان در طی این دوره پس از گذراندن مرحله آموزش مبانی وارد ترم ۲ شده و به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج مطابق با توانایی فردی هنرجویان و به تهیه کنندگی خانه هنر کاج جهت اجرای عموم در یک سالن معتبر به روی صحنه خواهند رفت.
علاوه بر هنرجویان بازیگر، دیگر عوامل این اجرا همگی از افراد متخصص در این زمینه میباشند.

شهر:
تهران

مکان

خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک ۱۸، زنگ شماره ۲
تلفن:  ۸۸۳۱۸۳۳۵ ، ۸۸۳۱۶۲۷۰