آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال کتاب نردبان شکسته
S3 : 08:53:09 | com/org
چگونه نابرابری بر طرز فکر، زندگی و مرگ ما تأثیر می‌گذارد
چگونه نابرابری نابرابری اقتصادی- اجتماعی بر طرز فکر و زندگی ما تأثیر می‌گذارد.

نویسنده در این کتاب پدیده نابرابری و تأثیرش بر رفتار افراد را بررسی کرده است. او عقیده دارد نابرابری باعث می‌شود افراد احساس فقیر بودن کنند و مثل فقرا عمل کنند، حتی وقتی فقیر نیستند. نابرابری در ذهن انسان بسیار شبیه به فقر است.
همچنین به این موضوع می‌پردازد که احساس ناخوشایند فقر در اقشار گوناگون جامعه، مردم را به سوی تصمیمات نادرست سوق می‌دهد. کیت پین برای مثال به مسئله‌ی قمار می‌پردازد و بر اساس آمار و ارقام به ما ثابت می‌کند که افراد فقیر جامعه‌ی آمریکا بیشتر از ثروتمندان بلیت بخت‌آزمایی می‌خرند و فرزندآوری در اقشار ضعیف جامعه بیشتر است.

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید