کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال فیلم نفرین
S3 : 19:27:18 | com/org
نفرین داستان «کارر» را روایت می‌کند. مردی افسرده که عاشق خواننده‌ای در یک بار محلی به نام تیتانیک است. خواننده به این رابطه پایان می‌دهد چرا که در آرزوی مشهور شدن است. کارر که به کار قاچاق با متصدی بار تیتانیک «ویلارسکی» می‌پردازد
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید