تیوال گردش حمام‌گردی
S3 : 21:22:28
  پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۵:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۵۰,۰۰۰ تومان

محل قرار: ابتدای خیابان باب همایون، ورودی متروی امام خمینی
*لطفا یک ربع قبل از شروع برنامه در محل قرار باشید.

خدمات:
- توضیحاتی در مورد ساز و کار حمام‌های قدیمی به همراه بیان داستان‌ها و باورهای عامیانه در خصوص حمام‌ها
- هزینه حمام و دلاک

نکته: پیشنهاد می‌شود وسایل مورد نیاز استحمام را به همراه خود بیاورید. در غیر اینصورت باید از گرمابه تهیه و هزینه آن را پرداخت نمایید.

گروه گردشگری ده وشتار
علی اصغر قلعه نویی
۰۹۳۹۴۶۱۸۰۴۲

شهر:
تهران