تیوال فیلم معمای کاسپر هاوزر
S2 : 18:33:33
: ورنر هرزوگ
: برونو شلنستاین، بریجیت میرا
در یکی از شهرهای آلمان قرن نوزدهم نوجوانی عجیب و شگفت انگیز پیدا می شود که توان حرف زدن ندارد، حتی نمی تواند راه برود و ظاهراً چیزی را هم درک نمی کند. اهالی شهر از این اتفاق به وجد می آیند و مدتی او را نزد خود نگه می دارند. کاسپر آغاز به یادگیری...
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.