آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه فرفره
S3 : 18:06:45 | com/org
کودکی به دنبال فرفره اش میگردد اما فرفره اش در میان خوابها و خاطرات در حوض نقاشی گم شده است

(بخش پویانمایی)
شهر: تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید