تیوال مجموعه فیلم های کوتاه (اکران زمستانه)
S3 : 15:43:28
: سهیل امیرشریفی، میرعباس خسروی نژاد، حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، پریسا گرگین، سالم صلواتی، کتایون پرمر، محمد روحبخش

فیلم های کوتاه

١- دیدن
٢- فروزان
٣- نسبت خونی
٤- و می‌گذریم ...
٥- آینه های پریده رنگ
٦- تو هنوز اینجایی