تیوال نمایشگاه بایگانی اکنون
S3 : 18:29:18
  ۰۷ تا ۲۵ دی
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:لادن بروجردی، طاهر پورحیدری، سیما شاهمرادی، راشین قربی، کسری گلرنگ، ارسیا مقدم

 روزهای تعطیل گالری: ندارد

 

افتتاحیه: ۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره۸، واحد۱
تلفن:  ۸۸۸۶۳۵۹۶