تیوال نمایشگاه به یاد شروه
S3 : 07:56:08
  ۱۱ تا ۲۲ آبان
  ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:محمد احصایی، هادی جمالی، مهدی حسینی، داریوش حسینی، مهرداد ختایی، حبیب درخشانی، سعید دولتی، جلال شباهنگی، شیوا شروه، عربعلی شروه، ترانه صادقیان، منیژه صحی، فرشته غازی‌راد، محمدهادی فدوی، رامین مهدینژاد، کیوان مکری، اکبر نعمتی، جعفر نجیبی، احمد وکیلی، رضا هدایت، علی ندایی، ترمه یعقوبی

: سعید دولتی

افتتاحیه: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان فاطمی، خیابان دائمی، کوچه خجسته، پلاک ۹، موسسه هنری شروه
تلفن:  ۸۸۹۶۸۵۷۶